Úvod

Film 2021-2023

DOM UPROSTRED

réžia: Dominik Gyorgy

Film 2017

Pivnica

réžia: Igor Voloshin

Film pripravujeme

Smečka

réžia: Tomáš Polenský

Film 2020

Šarlatán

Réžia : Agnieszka Holland

je slovenská produkčná spoločnosť pôsobiaca v audiovizuálnej oblasti. Nosnou myšlienkou spoločnosti je využitie kreativity a nových foriem produkcie, či už vo filmovej tvorbe alebo v audiovizuálnych projektoch.

 

FURIA FILM sa zúčastňuje na koprodukčných a umeleckých projektoch, pričom ťažisko činnosti spočíva v projektmanažmente, počínajúc fázou vývoja scenára po finálnu fázu výroby, distribúciu a predaj filmu.

 

Spoločnosť je od roku 2010 členom Asociácie nezávislých producentov.

 

čitať viac

je slovenská produkčná spoločnosť pôsobiaca v audiovizuálnej oblasti. Nosnou myšlienkou spoločnosti je využitie kreativity a nových foriem produkcie, či už vo filmovej tvorbe alebo v audiovizuálnych projektoch.

 

FURIA FILM sa zúčastňuje na koprodukčných a umeleckých projektoch, pričom ťažisko činnosti spočíva v projektmanažmente, počínajúc fázou vývoja scenára po finálnu fázu výroby, distribúciu a predaj filmu.

 

Spoločnosť je od roku 2010 členom Asociácie nezávislých producentov.

 

čitať viac