« Novinky

TO SÚ VECI

Televízna relácia pre deti od 4 rokov.

Projekt je postavený na inšpiratívnej tvorivej individualite bábkara, ktorý vo svojom prostredí na základe určitého podnetu či situácie vytvára z bežných objektov / vecí , ktoré sa nachádzajú v určitom priestore  či v prírode postavy ( zvieratá, ľudí, fantastické bytosti atp.) na princípe divadla predmetov.

 Tieto postavy sa stávajú aktérmi krátkeho príbehu – známej pôvodnej ľudovej rozprávky a rozprávok z celého sveta v klasickej či modifikovanej verzii, so zachovaním základného motívu resp. morálneho odkazu s vtipnou pointou previazanou s realitou /situáciou v priestore.

babkoherec : Matej Valašík

réžia : Zoja Zupková
koprodukčný partner a vysielateľ : Rozhlas a televízia Slovenska
termín vysielania: jeseň/zima 2021