Home

Film in production

Pivnica

director: Igor Voloshin

Film production

Testovací nadpis

director: Georgij Danělija

EN TEXTT je slovenská produkčná spoločnosť pôsobiaca v audiovizuálnej oblasti. Nosnou myšlienkou spoločnosti je využitie kreativity a nových foriem produkcie, či už vo filmovej tvorbe alebo v audiovizuálnych projektoch.


FURIA FILM sa zúčastňuje na koprodukčných a umeleckých projektoch, pričom ťažisko činnosti spočíva v projektmanažmente, počínajúc fázou vývoja scenára po finálnu fázu výroby, distribúciu a predaj filmu.


Spoločnosť je od roku 2010 členom Asociácie nezávislých producentov.

čitať viac

EN TEXT je slovenská produkčná spoločnosť pôsobiaca v audiovizuálnej oblasti. Nosnou myšlienkou spoločnosti je využitie kreativity a nových foriem produkcie, či už vo filmovej tvorbe alebo v audiovizuálnych projektoch.


FURIA FILM sa zúčastňuje na koprodukčných a umeleckých projektoch, pričom ťažisko činnosti spočíva v projektmanažmente, počínajúc fázou vývoja scenára po finálnu fázu výroby, distribúciu a predaj filmu.


Spoločnosť je od roku 2010 členom Asociácie nezávislých producentov.

čitať viac