About Us

FURIA FILM EN je slovenská produkčná spoločnosť pôsobiaca v audiovizuálnej oblasti. Nosnou myšlienkou spoločnosti je využitie kreativity  a nových foriem produkcie, či už vo filmovej tvorbe alebo v audiovizuálnych projektoch.

FURIA FILM sa zúčastňuje na koprodukčných a umeleckých projektoch, pričom ťažisko činnosti spočíva v projektmanažmente, počínajúc fázou vývoja scenára po finálnu fázu výroby, distribúciu a predaj filmu.

Spoločnosť je od roku 2010 členom Asociácie nezávislých producentov.

About Us

Livia Filusová – producent & CEO
FURIA FILM je slovenská produkčná spoločnosť pôsobiaca v audiovizuálnej oblasti. Nosnou myšlienkou spoločnosti je využitie kreativity a nových foriem produkcie, či už vo filmovej tvorbe alebo v audiovizuálnych projektoch.

FURIA FILM EN je slovenská produkčná spoločnosť pôsobiaca v audiovizuálnej oblasti. Nosnou myšlienkou spoločnosti je využitie kreativity  a nových foriem produkcie, či už vo filmovej tvorbe alebo v audiovizuálnych projektoch.

FURIA FILM sa zúčastňuje na koprodukčných a umeleckých projektoch, pričom ťažisko činnosti spočíva v projektmanažmente, počínajúc fázou vývoja scenára po finálnu fázu výroby, distribúciu a predaj filmu.

Spoločnosť je od roku 2010 členom Asociácie nezávislých producentov.

About Us

Livia Filusová – producent & CEO
FURIA FILM je slovenská produkčná spoločnosť pôsobiaca v audiovizuálnej oblasti. Nosnou myšlienkou spoločnosti je využitie kreativity a nových foriem produkcie, či už vo filmovej tvorbe alebo v audiovizuálnych projektoch.