Mesto lietajúcich slov

2005

Slovenská republika

Beta

Languages:Slovenský

Akým spôsobom môže literárny klub ovplyvniť životy ľudí vo svete, v ktorom prevláda kult pominuteľných idolov z televíznych reality show? Jedna z možností spočíva v alternatíve a možnosti komunikovať a vytvárať skutočné hodnoty… Členovia zvolenského Literárneho klubu vypovedajú o vzťahu k literatúre a k dobe, ktorou prešli a ktorá ich ovplyvnila.

Réžia, Scenár:

Tina Diosi

Kamera:

Ján Meliš

Hudba:

Anton Popovič

Strih:

Zuzana Cséplő

Producent:

Lívia Filusová

The Cast:

Photo Gallery: