« Novinky

Storočnica SND

Desaťdielna dokumentárna esej o histórii Slovenského národného divadla.


2020

Réžia : Peter Hledík, Jana Durajová


Je čas a sú miesta, kedy a kde sa nemôžu odohrávať malé príbehy. Tak, ako roky po skončení prvej svetovej vojny, roky, keď vznikala nová republika, tak aj stred Európy, mesto pár kilometrov od Viedne, boli a sú kulisami veľkých historických, spoločenských, kultúrnych i ľudských osudov a drám. Uprostred Bratislavy stojí budova, ktorej dejiny siahajú až do roku 1776, keď  gróf Juraj Csáky dal postaviť mestské divadlo. Tu otvorili v roku 1886 novú budovu a  od roku 1920 je táto výrazná stavba sídlom SND. Divadla, ktoré je dejiskom i kulisou i svedkom drámy i absurdity cesty národa všetkými peripetiami vývoja, od jeho zrodu, od nádejí prvej republiky, cez Slovenský štát, svetovú vojnu, násilný vznik socializmu v Československu, cez vydýchnutie koncom šesťdesiatych rokov, okupáciu, normalizáciu, zamatovú revolúciu, rozdelenie štátu a až po históriu posledných rokov. Každá etapa vývoja mala svoj obraz v kultúre, ktorá sa koncentrovala aj v činnosti divadla.


Koprodukčný partner a vysielateľ : Rozhlas a televízia Slovenska

Predpokladaný termín vysielania : jeseň 2020

Film vznikol s podporou Audiovizuálneho fondu